YOUR HEADING TEXT
prodej - distribuce - servis  KOBOK v ČR -  Profikrby s.r.o.  Blansko, Smetanova 14. obchod@profikrby.cz  tel. 516 410 252
SYSTÉM KONSTRUKČNÍCH AKUMULAČNÍCH TVAROVEK PRO SÁLAVÉ KRBY - AK
Kamnářské šamotové tvarovky „AK“ - tradiční a současně moderní kamnářská technologie pro akumulační stavby kamen a krbů, jako stavební, konstrukční i samonosný prvek s možností použití na vyzdívky. Aku tvarovky se vyznačují odolností vůči tepelným šokům, vysokou variabilitou a dobrou opracovatelností.
AK - TVAROVKY akumulační, omítací tvarovky pro sálavé krby
Deska DA010 - Základní stavební prvek pro akumulační obestavby. Deska je určena k realizaci obvodových zdí obestaveb a akumulačních stěn. Při stavbě dbejte na převazování jednotlivých šárů v rámci obestavby.
Půlená deska   pro dokončení  nebo svázání stěn  obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr (pro zakončení nebo navázání obestavby).
Tvarovka ke zdění  svázaných rohů stavby pod  úhlem 90°. Stabilizuje tepelnou odolnost a tuhost stavby bez rohových spár.  Eliminuje rohové pnutí obestavby při tepelných spádech v režimu topení.
Snížený roh pro svázání akumulační obezdívky v rozích, kde je třeba využít snížený rozměr na zakončení nebo navázání obestavby v daném rozměru. Bez řezání lze navrhnout ergonomickou stavbu kamen, nebo krbu včetně laviček, tahů ...
Lomená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v lomených stěnách pod úhlem 135°. Umožňuje stavět stavby ve tvaru výseče šetiúhelnika se svázanými rohy. Používá se pro obestavby prizmatických krbových vložek.
Snižená tvarovka k vyzdění a svázání stavby v rohových partiích pod úhlem 135°.  Je určena k  realizaci obvodových zdí obestaveb, kde je třeba využít snížený rozměr pro zakončení nebo  navázání obestavby. Kombinace základních a snížených tvarovek umožňuje realizovat stavby s minimálním počtem řezů.
Rohová tvarovka slouží k tvorbě rádiusových rohů  u atypicky řešených akumulačních obestaveb. Přitmeluje se k tvarovkám AK-ZA010 a AK-ZA011. Za pomocí této tvarovky a všech ostatních můžeme vytvářet na obestavbách různé vlnité tvary, které zároveň zvyšují objem akumulace .
Hladká šamotová deska pro vyzdívky ohnišť pro topení dřevem, tahových systémů kouřovodů a uzavřených otopných systémů - hypocaust. Využijeme je pro akumulační sálavé lavice krbů a kamen, nebo topné stěny. Pokud jsou zbudovány v blízkosti krbů, nebo kamen, pak jsou díky své tuhosti a pevnosti vhodné pro uzavřené systémy topných akumulačních podlah a stěn pro sauny a koupelny.
Římsová deska zefektivní realizování překladů, vazebních věnců obestaveb, zakončení staveb nebo vyztužení obestavby. Zvyšuje objem akumulace. Při tvorbě překladů se kombinuje s tvarovkami AK-RV010 (pravoúhlý zpevněný překlad), AK-ZV010 (135°. zpevněný překlad) a AK-AV220, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka.
Pravoúhlý římsový roh pro tvorbu překladů, říms a spojů staveb. Spojují se vložkou, která slouží jako výplňová tvarovka tvořící stabilní systém pero-drážka.
Zkosený roh pro tvorbu překladů pro prizmatické provedení krbů - část šestiúhelníku. Spojují se vložkou, která slouží  jako výplňová tvarovka tvořící systém pero-drážka viz obrázek.
Římsová vložka sloužící jako spojovací prvek překladových prvků a zvýšení akumulační hmoty při realizaci obestaveb.
Akumulační Krby - AK tvarovky optimalizované pro akumulační krby
Hlavní strana kobok.cz - profikrby.cz Chopok Kompakt - moderní krbové vložky se sníženým výkonem Chopok Standard - od 7kW Krbove vložky s výsuvem Oboustranne pruhledove vložky Krbové vložky-třistranné Krbové vložky obloukové - mýto Krbové vložky prizma - ďumbier Krbové vložky bystrá - na výšku Rohové krbové vložky Rohové krbové vložky s výsuvem Rohové krbové vložky s výměnikem Krbové vložky KPL - dlouhé hoření Krbové vložky ROTO Krbové vložky se zadním přikládáním Zadni prikladani s vymenikem Regulace-spalovani-kobok Krbové vložky s výměníkem Infotherma 2015 -  19. - 22. ledna Krbové vložky KOBOK KOMPAKT optimalizované pro sálavé a akumulační krby Hlavní strana kobok.cz - profikrby.cz Design kobok Design kobok - fotky Zadni prikladani Super-isol Akumulační a sálavé krby Regulace-spalovani-kobok Ceniky Kontakty Akumulační a sálavé krby